neiye11

žinios

Kokios yra pagrindinės kliūtys patekti į vidaus celiuliozės eterio pramonę?

(1)Techninės kliūtys

Tolesni celiuliozės eterio pirkėjai kelia aukštesnius reikalavimus celiuliozės eterio kokybei ir stabilumui.Kokybės kontrolės technologija yra svarbi techninė kliūtis celiuliozės eterio pramonėje.Gamintojai turi įsisavinti pagrindinės įrangos dizaino suderinamumą, pagrindinių gamybos proceso parametrų valdymą, pagrindinį gamybos procesą, suformuluoti veikimo standartus ir po ilgo derinimo ir nuolatinio techninio tobulinimo gali pagaminti stabilų ir aukštos kokybės celiuliozės eterį;Tik po ilgo investicijų į mokslinius tyrimus laikotarpio galime sukaupti pakankamai patirties taikymo srityje.Į pramonę ateinančioms naujoms įmonėms sunku per palyginti trumpą laiką įsisavinti pagrindines technologijas.Norint įsisavinti stabilios kokybės farmacinių ir maistinių celiuliozės eterių (ypač lėto ir kontroliuojamo atpalaidavimo celiuliozės eterių) didelio masto gamybą, taip pat reikia tam tikrų investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą arba patirties kaupimo laikotarpį.Todėl šioje pramonėje yra tam tikrų techninių kliūčių.

(2)Kliūtys profesionaliems talentams

Celiuliozės eterio gamybos ir taikymo srityje keliami aukšti reikalavimai profesionalių technikų, operatorių ir vadovų kokybei ir techniniam lygiui.Pagrindiniai technikai ir operatoriai išlieka gana stabilūs.Daugeliui naujų dalyvių sunku per palyginti trumpą laiką įgyti profesionalių talentų, susijusių su MTEP ir pagrindinėmis technologijomis, be to, yra profesinių talentų kliūčių.

(3)Kvalifikacijos kliūtys

Celiuliozės eterio įmonės turi įgyti atitinkamą kvalifikaciją, kad galėtų gaminti ir parduoti farmacinį celiuliozės eterį ir maistinį celiuliozės eterį.

Tarp jų farmacinis celiuliozės eteris yra svarbi farmacinė pagalbinė medžiaga, o jo kokybė tiesiogiai veikia vaistų saugumą.Siekdama užtikrinti vaistų saugą, mano šalyje yra įdiegta vaistų gamybos licencijavimo sistema.Siekdama sustiprinti farmacijos pramonės priežiūrą, valstybė suformulavo daugybę įstatymų ir teisės aktų, susijusių su pramonės prieinamumu, gamyba ir veikla.Pagal Valstybinės maisto ir vaistų administracijos išduotą „Raštą dėl farmacinių pagalbinių medžiagų registravimo ir taikymo reikalavimų spausdinimo ir platinimo“, įgyvendinamas farmacinių pagalbinių medžiagų gamybos licencijų tvarkymas, naujoms farmacinėms pagalbinėms ir importuojamoms farmacinėms pagalbinėms medžiagoms taikomas 2009 m. Nacionalinio biuro pritarimo.Jau yra nacionalinės standartinės farmacinės pagalbinės medžiagos, patvirtintos provincijos biuro.Valstybinė farmacinių pagalbinių medžiagų priežiūra tampa vis griežtesnė, įvairios provincijos ir miestai suformulavo atitinkamas valdymo priemones pagal valstybės išleistą „Administracinės priemonės farmacinėms pagalbinėms medžiagoms (projektas komentuoti)“.Jei įmonės ateityje negalės gaminti farmacinių pagalbinių medžiagų griežtai pagal nacionalinius standartus, jos gali nepatekti į rinką.Prieš pasirinkdami arba pakeisdami tam tikros rūšies ar prekės ženklo farmacinio lygio celiuliozės eterį, vaistų gamintojai turi praeiti patikrinimą ir pateikti kompetentingai institucijai dokumentus, kad galėtų oficialiai jį įsigyti ir naudoti.Vaistų gamintojų kvalifikacijos patvirtinimui tiekėjams yra tam tikrų kliūčių..Tik gavus Provincijos kokybės ir techninės priežiūros biuro išduotą „Nacionalinę pramonės produktų gamybos licenciją“, įmonė gali leisti gaminti celiuliozės eterį kaip maisto priedą.

Pagal atitinkamus reglamentus, tokius kaip Valstybinės maisto ir vaistų administracijos 2012 m. rugpjūčio 1 d. „Susiję farmacinių pagalbinių medžiagų priežiūros ir valdymo stiprinimo nuostatai“, įmonės turi gauti „Vaistų gamybos licenciją“, kad galėtų gaminti HPMC augalų kapsules ir veislės turi gauti nacionalinę maisto ir vaistų priežiūrą.Biuro išduota registracijos licencija.

(4)Finansavimo kliūtys

Celiuliozės eterio gamyba turi akivaizdų masto poveikį.Rankiniu būdu valdomi maži įrenginiai turi mažą galią, prastos kokybės stabilumą ir mažą gamybos saugos koeficientą.Didelio masto automatinis valdymo įtaisas padeda užtikrinti gaminio kokybės stabilumą ir gerinti gamybos saugą.Didelės apimties pilniems automatikos įrangos komplektams reikia daug lėšų.Siekdamos pagerinti produktų konkurencingumą, įmonės turi toliau investuoti į gamybos pajėgumų didinimą ir investicijų į MTEP didinimą.Nauji dalyviai turi turėti stiprią finansinę galią, kad galėtų konkuruoti su esamomis įmonėmis ir susidurti su tam tikromis finansinėmis kliūtimis patekti į pramonę.

(5)Aplinkos barjerai

Celiuliozės eterio gamybos procese susidarys nuotekos ir išmetamosios dujos, o aplinkos apsaugos įrangai nuotekoms ir išmetamosioms dujoms valyti reikia didelių investicijų, aukštų techninių reikalavimų ir didelių eksploatavimo išlaidų.Šiuo metu šalies aplinkos apsaugos politika tampa vis griežtesnė, todėl keliami griežti reikalavimai aplinkosaugos technologijoms ir investicijoms į celiuliozės eterio gamybą, o tai didina įmonių gamybos sąnaudas ir sudaro gana aukštą aplinkos apsaugos barjerą.Celiuliozės eterio gamybos įmonės, turinčios atsilikusias aplinkos apsaugos technologijas ir rimtą taršą, susidurs su situacija, kai bus likviduojamos.Aukštos klasės klientai kelia aukštesnius aplinkos apsaugos reikalavimus celiuliozės eterio gamintojams.Aplinkos apsaugos standartų neatitinkančioms įmonėms tampa vis sunkiau įgyti kvalifikaciją tiekti aukščiausios klasės vartotojus.


Paskelbimo laikas: 2023-04-10